news23.png

‘Verhogen van de kwaliteit van de zorg voor ouderen is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor de mensen die het werk doen. Die hebben recht op echte banen en een fatsoenlijk inkomen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ‘Deze agendadraagt hieraan bij.’

Nederland vergrijst in een rap tempo. Het aantal 80-plussers stijgt van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Mensen blijven langer thuis wonen met ondersteuning waar nodig. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, een gebrek aan echte banen, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra zorgmedewerkers nodig.

Lange termijn

De arbeidsmarkt in de zorg is breder dan zorg voor ouderen. FNV wil meewerken aan een platform waarin alle partijen deelnemen en dat ervoor zorgt, dat werk in zorg en welzijn ook op de langere termijn goed geregeld is. Daarbij zouden verantwoordelijkheden dichtbij de mensen, op lokaal en regionaal niveau, gestalte moeten krijgen.

Ondertekenaars

Naast de FNV hebben vakbond CNV, brancheorganisatie ActiZ, branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de Arbeidsmarktagenda 2023 ontwikkeld en getekend.

Persbericht Aan het werk voor ouderen

Namens alle ondertekenende partijen is over de Arbeidsmarktagenda 2023 dit persbericht verstuurd.

news2.png

Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg. Dat blijkt uit een inventarisatie van 30.000 meldingen die het afgelopen jaar binnenkwamen bij een aantal grote cliënten- en patiëntenorganisaties.

De meldingen gaan over veel bureaucratie, lange wachttijden, het verdwijnen van voorzieningen en het gebrek aan kennis en deskundigheid bij gemeenten. Bij het Juiste Loket, waar mensen terechtkomen als ze echt zijn vastgelopen tussen alle wetten en loketten, kwamen ruim 3400 meldingen binnen.

Complexe problemen

De meeste mensen bellen over kinderen met complexe problemen, die een beroep doen op jeugdzorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om radeloze ouders die een jong kind met meerdere psychiatrische problemen thuis hebben, maar daarvoor niet op tijd passende zorg geregeld krijgen.

Ook volwassenen die door een levenslange ingewikkelde zorgvraag onder meer zorgwetten vallen, krijgen moeilijk passende zorg. Mensen moeten langs verschillende loketten om hun noodzakelijke zorg en ondersteuning geregeld te krijgen. In enkele gevallen verhuizen melders naar een andere gemeente, om zo wel zorg te krijgen.

Het totaal van 30.000 meldingen is het topje van de ijsberg, zegt belangenorganisatie Ieder(in): “Als mensen vastlopen, moeten ze allereerst al assertief genoeg zijn om te zien dat het zo niet hoort. Daarna gaan ze hun probleem proberen op te lossen. Als dat niet lukt, geeft een deel het op, of gaat in bezwaar. Om ook nog ergens actief een melding te doen, is weer een drempel hoger.”

Mensen met een relatief makkelijke zorgvraag weten wél steeds beter bij wie ze daarvoor terechtkunnen. De informatie daarover van bijvoorbeeld gemeenten is duidelijker geworden. Maar hoe complexer de problemen, des te langer mensen moeten wachten op duidelijkheid en hulp.

‘We doen niet aan pgb’

Het krijgen van een persoonsgebonden budget, een maatoplossing bij zware en complexe zorg, gaat moeizaam bij veel gemeenten. Een deel van de melders klaagt erover dat hun gemeente beweert dat ze “niet aan een pgb doen”, terwijl hun inwoners daar wel recht op hebben.

Voor andere melders zijn de eigen bijdragen verwarrend. Gemeenten gaan daar allemaal anders mee om. Daardoor worden mensen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet in verschillende plaatsen verschillend behandeld. Maar ook mensen die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) ervaren problemen met onduidelijkheid over eigen bijdragen.

De organisaties komen ook met aanbevelingen. Ze willen dat het eerste loket waar een zorgvrager zich meldt, verantwoordelijk wordt voor het regelen van alle benodigde zorg. Dat moet voorkomen dat kwetsbare mensen zelf van loket naar loket moeten om uit te zoeken bij wie ze moeten zijn. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dat in veel gemeenten al.

health_care_system.jpg

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim 30.000 meldingen bij de samenwerkende belangen- en patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland.

Patiënten moeten langs veel loketten en hebben te maken met lange aanvraagprocedures en wachttijden bij het toekennen van zorg. Ze ervaren ook nog eens verschraling van voorzieningen door bezuinigingen.

De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente. Zo duurt het erg lang voordat een persoonsgebonden budget (pgb) voor kinderen wordt toegekend. Op dat vlak ontbreekt het gemeenten vaak aan expertise, waardoor er te weinig of te lichte zorg wordt toegekend.

Mensen met een eenvoudige zorgvraag ervaren overigens juist steeds minder obstakels.

 

Adres

Nieuwe Binnenweg 507
3023 EP Rotterdam

Binnen kantooruren
010 – 223 60 03
06 39 87 72 80

Buiten kantooruren
06 39 87 72 80

Openingstijden

Ma – Vr : 09:00 – 17:00

Instagram

Copyright by Esila Thuiszorg B.V. 2022. All rights reserved.